Invitasjon til årsmøte og veterantreff

Invitasjon til årsmøte og veterantreff

Publisert av Arnfinn Hægeland den 16.01.20.

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG DERETTER VETERANTREFF 02.03.2017

NVIO avd. Kristiansand inviterer til årsmøte torsdag 02.03.2017 kl. 18:00. Stemmerett på årsmøtet har kun medlemmer som har betalt årskontingenten for 2016.

Ca. Kl. 19:00 inviterer vi til veterantreff i samarbeid med Forsvarets Veterantjeneste. Her ALLE veteraner og pårørende hjertelig velkommen.

Program for veterantreffet: Veteran og politioverbetjent Linda Verdal vil gi en orientering fra hennes tjeneste i Hebron (Vestbredden).

Vi får servert «Erter, kjøtt og flesk» fra Lises utmerkede kjøkken. Deretter blir det sosialt samvær med salg av lodd til lokalforeningens velkjente «Knivlotteri».

Påmelding til veterantreffet skjer til post@kristiansand.nvio.no eller Odd Helge Olsen, på e-post: ohholsen@gmail.com eller på mobil.: 408 34 501 snarest og innen 27. februar.

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning vil bli sendt elektronisk på et senere tidspunkt.

For dem som mottar invitasjon i brevs form eller som tekstmelding, så vil ovennevnte dokumenter bli delt ut den 2. mars

 

Vel møtt

Med hilsen

Styret i NVIO avd. Kristiansand